Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2012

rogus
Dlaczego kobiety płaczą


     - Dlaczego płaczesz? - młody chłopiec zapytał swą mamę.

     - Ponieważ jestem kobietą, odpowiedziała mu.

     - Nie rozumiem, odpowiedział.

     Ona go przytuliła i rzekła: ...i nigdy się nie dowiesz, ale nie martw się to normalne.

     Później chłopiec spytał swojego Ojca, dlaczego Mama płacze bez powodu?

     Wszystkie kobiety płaczą bez powodu. ...było to wszystko co mógł mu odpowiedzieć.

      Mały chłopiec urósł i stał się mężczyzną i wciąż nie wiedzą dlaczego kobiety płaczą. Nareszcie uklęknął złożył ręce i zapytał: Boże... Dlaczego kobiety płaczą (tak łatwo)?

     A Bóg mu odpowiedział...

     ...Kiedy tworzyłem kobietę postanowiłem ją uczynić wyjątkową. Stworzyłem jej ramiona na tyle silne by mogła dźwigać ciężar całego świata! Dałem jej nadzwyczajną siłę, pozwalającą jej rodzić dzieci jak również znosić odrzucenie, spowodowane czasem przez jej własne dzieci! Dałem jej stanowczość, która pozwala jej na opiekę nad rodziną i przyjaciółmi.

     Niestraszna jej choroba!

     Stworzyłem ją wrażliwą, aby kochała wszystkie dzieci, nawet wtedy, gdy jej własne ją bardzo skrzywdzą!

     Dałem jej siłę, aby opiekowała się swoim mężem mimo jego wad, Zrobiłem ją z żebra swego męża, tak, aby chroniła jego serce!

     Dałem jej mądrość, aby wiedziała, że dobry mąż nigdy nie skrzywdzi swej żony. Czasem jednak testuje jej siłę i wytrwałość żony w wierze w niego. Synu, na sam koniec...

     Dałem jej również łzę do wypłakania. Jest to jej jedyna słabość! Jeśli kiedyś zobaczysz, że płacze, powiedz jej jak bardzo ją kochasz i jak wiele robi dla innych. I jeśli nawet wciąż płacze, sprawiłeś, że poczuła się o wiele lepiej.

     Ona jest wyjątkowa!

— Autor nieznany
Reposted fromdziewcze dziewcze viamyname myname
rogus
Reposted frommissyseepy missyseepy viamyname myname
rogus
2017 7f98
Reposted fromweightless weightless viamyname myname

September 01 2012

rogus
4221 69be
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
rogus
1958 e56f 500
Reposted fromnfading nfading viamrsPrufrock mrsPrufrock
rogus

Coraz częściej przekonuję się, że najszczęśliwsze życie prowadzę, gdy na nikim mi nie zależy.

rogus
rogus
Reposted fromshakeme shakeme viamrsPrufrock mrsPrufrock
5055 1c03
rogus
6564 3763 500
Reposted fromWarsawPL WarsawPL viamrsPrufrock mrsPrufrock
rogus
9240 64c9 500

August 25 2012

7690 0245 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamyname myname
rogus
7533 632e
Reposted fromretaliate retaliate viamyname myname

August 20 2012

rogus
3816 83ae
rogus
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viamyname myname
rogus
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viamyname myname
Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viamyname myname
rogus
2941 df32
Reposted frommorela morela viamyname myname
6948 0b6c 500
Reposted fromjustadream justadream viamyname myname
rogus
6650 1ab7
Reposted fromshakeme shakeme viamyname myname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl